Νέα ιστοσελίδα για το ekkentro

Η νέα μας ιστοσελίδα είναι πλέον γεγονός.

Η παλιά μας ιστοσελίδα υπηρέτησε για αρκετά χρόνια την φιλοσοφία μας.

Η τεχνολογία προχωράει και εμείς μέσα από αυτήν.

Θα κρατήσουμε εδώ ένα screenshot για να την θυμόμαστε πότε πότε.