Υπηρεσιες

Η εταιρεία μας έχει ώς πρωταρχικό στόχο να εισαγάγει τους υπάρχων και νέους πελάτες μας όλων των ηλικιών, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικού κλάδου, στον τομέα της τεχνολογίας και ειδικότερα στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της μηχανοργάνωσης του χωρου και της διασκέδασης.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας Εkkentro μελετά, εγκαθιστά και υποστηρίζει servers σε MAC (OS X SERVER), servers σε PC (WINDOWS SERVER, μικτά δίκτυα MACPC, δομημένη καλωδίωση κ.λ.π.)

Η κατασκευή κώδικα για ιστοσελίδες σε επίπεδο προγραμματισμού είναι άξιο αναφοράς για την Εkkentro όπως και η εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξης σε εταιρείες γραφικών τεχνών.

Στην εταιρεία μας θα γίνει αναφορά στο βασικό σας λόγο χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών προγραμμάτων, συσκευών γραφείου και κατόπιν κοινής απόφασης μεταξύ της Εkkentro και δική σας θα ακολουθήσει η επιλογή και η αγορά των προιόντων σας.

Η οργάνωση, η συνεχής ενημέρωση και η πληροφόριση του προσωπικού της Εkkentro εΙναι αυτο που εξασφαλΙζει υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες μας, στον τομέα του εμπορίου, του service και της εξυπηρέτησης πρίν και μετά την πώληση.