Προφιλ

H εταιρεία Εkkentro ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 1989, από άτομα ειδικευμένα στην τεχνική υποστήριξη στον χώρο των επιτραπέζιων εκδοτικών συστημάτων. Εκτός από μελέτη, οργάνωση, εγκατάσταση και συντήρηση τέτοιων συστημάτων, κατασκευάζει εφαρμογές βάσεων δεδομένων και για τα δύο λειτουργικά συστήματα, Apple Macintosh® και Microsoft Windows™ compatible. Tο 1993 επεκτάθηκε στην εμπορία H/Y και περιφερειακών. Tο 1996 μετεγκαταστάθηκε σε καινούργια ιδιόκτητα γραφεία και αύξησε το προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες της, για να καλύψει την ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη στον τομέα της υποστήριξης.

Μελετά, εγκαθιστά και υποστηρίζει:
• servers σε Mac (OS X server),
• servers σε PC (Windows server),
• μικτά δίκτυα Mac-PC,
• δομημένη καλωδίωση,
• κατασκευάζει κώδικα για ιστοσελίδες σε επίπεδο προγραμματισμού,
• παρέχει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη σε εταιρείες Γραφικών Τεχνών.

Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη σε:
• τυπογραφεία (κλασσικά ή ψηφιακά),
• διαφημιστικές εταιρείες,
• γραφιστικά γραφεία,
• εμπορικές επιχειρήσεις,
• αρχιτεκτονικά γραφεία,
• κατασκευαστικές εταιρείες,
• διακοσμητικές εταιρείες,
• πανεπιστήμια και ιδιωτικές σχολές,
• μεταφραστικά κέντρα,
• δικηγορικά γραφεία (εκπαίδευση, υποστήριξη και σύνδεση με τον Δικηγορικό Σύλλογο με modem δημιουργώντας πίνακες Eλληνικών γιά το Macintosh),

καθώς και σε κάθε εταιρεία που χρησιμοποιεί – σε οποιοδήποτε επίπεδο μελέτης και δημιουργικού σχεδιασμού– ηλεκτρονικούς υπολογιστές.